Capitol 114

1 Cînd a ieşit Israel din Egipt, cînd a plecat casa lui Iacov dela un popor străin,
2 Iuda a ajuns locaşul Lui cel sfînt, şi Israel stăpînirea Lui.
3 Marea a văzut lucrul acesta şi a fugit, Iordanul s'a întors înapoi:
4 munţii au sărit ca nişte berbeci, şi dealurile ca nişte miei.
5 Ce ai tu, mare, de fugi, şi tu, Iordanule, de te întorci înapoi?
6 Ce aveţi, munţilor, de săltaţi ca nişte berbeci, şi voi, dealurilor, ca nişte miei?
7 Da, cutremură-te, pămîntule, înaintea Domnului, înaintea Dumnezeului lui Iacov,
8 care preface stînca în iaz, şi cremenea în izvor de ape.